In geval van ziekte zal de zieke worden vervangen door een vergelijkbare muzikant. Omdat we een collectief zijn kunnen we de kwaliteit van een vervanger altijd waarborgen.