Tijdens het kennismakingsgesprek wordt altijd gevraagd naar geloofsovertuiging van de opdrachtgever zelf of de achterban. Vanuit onze eigen achtergrond zijn we bekend met de eventuele gevoeligheden die dit met zich mee kan brengen. We zijn gewend om hier op een respectvolle manier mee om te gaan.